Svenska Första hjälpens ägare Jan-Erik Lindblad har sedan 1984 arbetat med försäljning i olika befattningar och har mångårig erfarenhet av att alltid sätta kundens behov i fokus. Som diplomerad marknadsekonom (DRMI) har Jan-Erik de sista 16 åren arbetat med att sälja och bygga upp en kommersiell försäljningsverksamhet inom Svenska Röda Korset avseende utbildningar till företag.

Kombinationen av ideell- och kommersiell verksamhet har varit svår att samordna för Svenska Röda Korset (SRK) vilket innebar att man 2012 beslutade att dra sig ur den kommersiella marknaden för första hjälpen-utbildningar och istället fokusera sina resurser på uppdraget från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

Därefter är det tydligt att marknaden efterfrågat Röda Korsets kompetens. I samband med detta har behovet av kvalitetssäkrad utbildning blivit allt tydligare. 

Det har därför skapats en win-win-win-situation; marknadens behov av kvalitetssäkrad utbildning tillgodoses, enskilda aktörer ges möjlighet att bedriva och utveckla en egen verksamhet samtidigt.

Svenska Första hjälpen har därför tagit steget fullt ut med att i egen regi erbjuda marknaden målgruppsanpassade företagsutbildningar i första hjälpen. 

Vi använder endast pedagogiska och erfarna utbildare som alla är utbildade av Svenska Röda Korset för deras höga utbildningskompetens och som ett led i att tillhandahålla det bästa för kunden.

Vi samarbetar med följande instruktörer och kan leverera utbildningar rikstäckande

Robert Kennerberg

Svenska Första hjälpen har inlett ett fördjupat samarbete med Robert Kennebergs företag som innebär att vi tar vara på varandras gemensamma kunskaper.

Robert har mångårig erfarenhet av att skapa en säkrare arbetsplats med sina kunskaper inom första hjälpen och brandkundskap för företag.

Vi är glada att kunna använda oss av hans kunskaper i både säker arbetsmiljö och första hjälpen.

Johanna Ronström

Svenska Första hjälpen och JOLIV har inlett ett samarbete som innebär att vi tar vara på varandras gemensamma kunskaper.

Johanna har varit Röda Kors utbildare sedan 2001. Johanna har sedan 1989 även varit aktiv inom någon form av kris- och olycks-beredskap inom Svenska Röda Korset.

Vi är glada att kunna använda oss av hennes kunskaper i Svenska Första hjälpen.

Isabelle Jeanneau

Svenska Första hjälpen och Wake up consulting har inlett ett samarbete som innebär att vi tar vara på varandras gemensamma kunskaper.

Sedan 1998 har Isabelle utbildat människor i Första Hjälpen och HLR för Röda Korset.

Vi är glada att kunna använda oss av hennes kunskaper i Svenska Första hjälpen.

Cecilia Agri

Svenska Första hjälpen och CICA Konsult HB har inlett ett samarbete som innebär att vi tar vara på varandras gemensamma kunskaper. Cecilia har lång erfarenhet inom Röda Korset som utbildare i Första hjälpen och har anlitats för sina goda kunskaper i många delar av landet. Cecilia har även mycket lång utbildarerfarenhet inom försvaret som instruktör med prehospitalt och militärisk grundutbildning. 

Vi är glada att kunna använda oss av hennes kunskaper i Svenska Första hjälpen.

Klas Gunnarsson 

Svenska Första hjälpen och About Human Care har ett samarbete som innebär att vi tar vara på varandras gemensamma kunskaper.

Klas har en gedigen erfarenhet av att utbilda i första hjälpen och har även lång erfarenhet inom vården. Klas har arbetat som första hjälpen utbildare för Röda Korset i många och varit ansvarig för fortbildning av RK utbildare under lång tid.

Vi är glada att kunna använda oss av hans kunskaper.

 Elisabet Hermansson

Svenska Första hjälpen och Kormea har inlett ett samarbete som innebär att vi tar vara på varandras gemensamma kunskaper.

Elisabet själv har haft nytta av att ha utbildningen i HLR och första hjälpen, vid flera tillfällen, både i sin anställning i kommunen och vid olyckstillbud i samhället i övrigt.

Vi är glada att kunna använda oss av hennes kunskaper i Svenska Första hjälpen.

 Viktoria Hemmingsson

Svenska Första hjälpen och Hjärterum i Skåne har inlett ett samarbete som innebär att vi tar vara på varandras gemensamma kunskaper.

Viktoria har en gedigen erfarenhet av att leda olika grupper som första hjälpen utbildare för Röda Korset och är också auktoriserad Skåne guide.

Vi är glada att kunna använda oss av hennes kunskaper i första hjälpen.

Ulf Hahto

Svenska Första hjälpen och UH-Livsviktigt AB har haft ett långvarit samarbete som innebär att vi tar vara på varandras gemensamma kunskaper.

Ulf har en arbetat som ambulanssjukvårdare sedan början av 80-talet. Sedan trettio år har Ulf utbildat i första hjälpen/hjärt-lungräddning.

Vi är glada att kunna använda oss av hans långvariga kunskaper i första hjälpen.

Kontakt 
Svenska Första hjälpen SFH
Sidoskeppsgatan 38 
218 72 Tygelsjö
E-post: jan-erik@svenskaforstahjalpen.se
Tele: 070-297 65 06

Info
Innehar FA skattsedel
Bankgiro: 522-0017
Org.nr: 5007174336